Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն
Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր խոշորացված համայնքի հողակադաստրային քարտեզագրական նյութերի թվայնացման արդյունքները

Հետազոտությունները կատարվել են խոշորացված համայնքի պայմաններում կազմավորված նոր վարչատարածքային միավորների հողակադաստրային քարտեզագրման աշխատանքների իրականացման խնդիրների բացահայտման և GIS, RS տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հնարավոր լուծման ուղիների...

Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն
Կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման առավելությունները Կոտայքի մարզի օրինակով

Հանրապետության ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը պայմանավորված է ոռոգման ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ Համակողմանի հետազոտությունները թույլ են տալիս գիտականորեն հիմնավորված վերլուծությունների հիման վրա իսպառ վերացնել...

Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն
GIS միջավայրում ոռոգման ջրի պահանջի հիմնավորումը կլիմայի փոփոխության պայմաններում

GIS միջավայրում ուսումնասիրություններն իրականացվել են Լոռու մարզի օրինակով: Հիմք են ընդունվել Հայաստանի ագրոկլիմայական պայմանների և ոռոգման գոտիների տարածական փոփոխությունները:
Հետազոտությունների ընթացքում ոռոգման ջրի և մշակաբույսերի ջրի...

Ճշգրիտ գյուղատնտեսություն
Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի լեռնամարգագետնային գոտու հազվագյուտ բուսատեսակների քարտեզագրումը GIS միջավայրում

Ուսումնասիրվել է ՀՀ լեռնամարգագետնային գոտու հազվագյուտ 20 բուսատեսակ, առկա տարածական տվյալների բազայի հիման վրա կազմվել են բուսաբանական, տեղագրական, քարտեզագրական, գրաֆիկական բնութագրերը: Հազվագյուտ բուսատեսակների պահպանմանն ուղղված...

Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․