Անասնաբուծություն
Պատահական վայրերում վաճառվող կաթի սանիտարական գնահատականը

Հոդվածում ներկայացված են պատահական վայրերում վաճառվող, ջերմային մշակման չենթարկված, ոչ գործարանային կաթի հետազոտության արդյունքները: Փորձաքննության ենթարկված բոլոր նմուշներում հայտնաբերվել է սոդա, այսինքն՝ կաթը կեղծված է եղել: Զգայաբանական...

Անասնաբուծություն
Չնախատեսված վայրերում վաճառվող կաթի սանիտարական գնահատականը

Հայաստանի մարզերում իրականացված հետազոտություններով պարզվել է, որ չնախատեսված տարբեր վայրերում վաճառվող կաթի մի շարք նմուշների զգայաբանական, ֆիզիկաքիմիական և մանրէաբանական ցուցանիշները չեն համապատասխանում բարձրորակ կաթի՝ ստանդարտով սահմանված...

Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․