Բանջարաբուծություն
Հայաստանում մշակվող կարտոֆիլի սպառման արդյունքում թունավոր տարրերի ներգործության ռիսկի գնահատում

Հետազոտության նպատակն է որոշել Հայաստանում մշակվող կարտոֆիլի պալարներում թունավոր տարրերի (Pb, As, Cd, Hg) պարունակությունը, հողից դրանց կլանման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև գնահատել չափահաս բնակչության կողմից կարտոֆիլի սպառման արդյունքում...

Բանջարաբուծություն
Պաշտպանված գրունտում կոնֆիդորի և պեգասի թունազերծման առանձնահատկությունները լոլիկի պտուղներում

Հետազոտությունները կատարվել են ջերմատան պայմաններում աճեցվող լոլիկի պտուղներում կոնֆիդորի և պեգասի թունազերծման արագությունը որոշելու նպատակով: Փորձնական սրսկումից 3 օր անց լոլիկի պտուղներում կոնֆիդորի մնացորդային ընդհանուր քանակությունը ցածր է...

Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․