Կլիմայակայուն խելամիտ գյուղատնտեսություն

Ձեռնարկը նախատեսված է գյուղատնտեսական ուղղվածության ուսանողների և գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողների համար։ Տեսական և գործնական գիտելիքները ընթերցողին հնարավորություն կտան կլիմայական փոփոխությունների պայմաններում գյուղատնտեսության կարողությունների զարգացման վերաբերյալ նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու և արդեն ունեցած հմտություններն ամրապնդելու: Ձեռնարկը կազմվել է ժամանակակից աշխարհում այդ ուղղությամբ կատարվող հիﬓական ձեռնարկուﬓերի, ﬕջոցների ու ﬕջոցառուﬓերի նկատառուﬓերով՝ հիմքում ունենալով Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում դրանց ներդրման և կիրառման հնարավորությունները:

        Գրքի հղումն այստեղ

Պատկերասրահ
Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․