Կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման առավելությունները Կոտայքի մարզի օրինակով

Հանրապետության ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունը պայմանավորված է ոռոգման ջրախնայողական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ Համակողմանի հետազոտությունները թույլ են տալիս գիտականորեն հիմնավորված վերլուծությունների հիման վրա իսպառ վերացնել կաթիլային ոռոգման համակարգի արդյունավետության և նպատակահարմարության վերաբերյալ կասկածները: Ըստ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքում կատարված ջրատնտեսական հաշվարկների՝ կաթիլային ոռոգման համակարգի կիրառմամբ հնարավոր է շուրջ 3,7 անգամ բարձրացնել ոռոգման արդյունավետությունը, ինչպես նաև խնայողաբար օգտագործել մարզի ջրային ռեսուրսները:

Հոդվածը հասանելի է հետևյալ հղումով

Պատկերասրահ

×

Մուտք գործել
Մուտք

×

Գրանցվել
Գրանցում
Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․