Պտղաբուծություն
Խաղողի տնկարկներից ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի արտադրական օտարումը հողապահպանման սև ցել համակարգում

Արմավիրի մարզի Տալվորիկ համայնքի խաղողի Կանգուն և Հաղթանակ սորտերի տնկարկներում 2018-2020 թթ. ուսումնասիրվել է վազերի կողմից հիմնական սննդատարրերի արտադրական օտարումը հողապահպանման սև ցել համակարգում: Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Կանգուն...

Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․