Ինտեգրացված պայքար Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել տարածված ու վնասակար հիվանդությունների և վնասատուների դեմ

Սույն ձեռնարկի հրատարակումը նպատակ ունի բույսերի պաշտպանության գործում աջակցել տնտեսվարողներին ժամանակին հայտնաբերել, ճանաչել, նույնականացնել վնասատուներին ու հիվանդությունները և դրանց դեմ կազմակերպել ինտեգրացված պայքարի համապատասխան միջոցառումներ: Ձեռնարկում նկարագրվել են հիվանդությունների ու վնասատուների զարգացման բոլոր փուլերը, ներկայացվել մշտադիտարկումների իրականացման
մեթոդներն ու պայքարի միջոցառումները: Ձեռնարկն օգտակար կլինի բույսերի պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող լայն շրջանակների համար:

 

Ձեռնարկն հասանելի է հետևյալ հղումով

Պատկերասրահ
Բաժանորդագրվեք
Առաջինը կարող եք տեղեկանալ կայքում տեղադրվող նորությունների մասին․